WTA排名(2013-02-11)   2019年10月24日  
  国际足联排名
  国际乒联排名
  世界羽联排名
  ATP排名
  WTA排名
  高尔夫世界排名
  高尔夫奖金排名
  游泳世界排名
  NBA排名
  CBA排名
  中超排名
  意甲排名
  英超排名
  西甲排名
  德甲排名
  法甲排名
  F1排名
 

WTA单打世界排名:

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 1 阿扎伦卡 白俄罗斯 10325.00 18
2 2 小威廉姆斯 美国 9970.00 15
3 3 莎拉波娃 俄罗斯 9545.00 16
4 4 A-拉德万斯卡 波兰 7750.00 23
5 5 李娜 中国 6255.00 18
6 6 科贝尔 德国 5400.00 20
7 7 埃拉尼 意大利 4795.00 24
8 8 科维托娃 捷克 4285.00 22
9 9 斯托瑟 澳大利亚 4230.00 23
10 11 沃兹尼亚奇 丹麦 3545.00 24
11 10 巴托丽 法国 3540.00 25
12 12 佩特洛娃 俄罗斯 2945.00 23
13 14 伊万诺维奇 塞尔维亚 2841.00 18
14 13 基里连科 俄罗斯 2770.00 22
15 15 齐布尔科娃 斯洛伐克 2695.00 27
16 16 文奇 意大利 2535.00 28
17 17 斯蒂文斯 美国 2466.00 21
18 18 萨法洛娃 捷克 2220.00 24
19 19 格尔格斯 德国 1915.00 26
20 20 马卡洛娃 俄罗斯 1881.00 19
21 21 勒普琴科 美国 1875.00 24
22 23 大威廉姆斯 美国 1810.00 13
23 22 维克梅耶尔 比利时 1695.00 26
24 24 扎科帕洛娃 捷克 1660.00 25
25 26 扬科维奇 塞尔维亚 1631.00 27
26 29 帕斯泽克 奥地利 1618.00 26
27 30 纳瓦罗 西班牙 1600.00 28
28 31 帕芙柳琴科娃 俄罗斯 1595.00 23
29 25 谢淑薇 中华台北 1586.00 26
30 32 舍夫多娃 哈萨克斯坦 1582.00 21
31 27 科斯蒂娅 罗马尼亚 1565.00 28
32 28 巴瑟尔 德国 1555.00 26
33 33 维斯尼娜 俄罗斯 1525.00 20
34 34 菲利普肯斯 比利时 1498.00 19
35 35 彭帅 中国 1450.00 25
36 36 科内特 法国 1420.00 29
37 37 U-拉德万斯卡 波兰 1395.00 30
38 38 阿维德森 瑞典 1380.00 25
39 39 雅瓦诺夫斯基 塞尔维亚 1370.00 30
40 40 利斯基 德国 1338.00 21
41 41 沃特森 英国 1336.00 26
42 42 卡内皮 爱沙尼亚 1335.00 14
43 44 皮隆科娃 保加利亚 1280.00 23
44 43 麦克哈尔 美国 1267.00 22
45 45 罗布森 英国 1253.00 25
46 46 郑洁 中国 1245.00 24
47 47 贝古 罗马尼亚 1225.00 25
48 48 沃兹尼亚克 加拿大 1220.00 20
49 49 哈勒普 罗马尼亚 1210.00 24
50 50 贝尔滕斯 荷兰 1189.00 24
第一页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 最后页
WTA单打冠军排名
WTA单打世界排名
WTA双打冠军排名
WTA双打世界排名
WTA奖金榜排名
新浪百事通
日历查询
每周一更新
相关专题
相关链接