WTA排名(2019-07-15)   2019年07月18日  
  国际足联排名
  国际乒联排名
  世界羽联排名
  ATP排名
  WTA排名
  高尔夫世界排名
  高尔夫奖金排名
  游泳世界排名
  NBA排名
  CBA排名
  中超排名
  意甲排名
  英超排名
  西甲排名
  德甲排名
  法甲排名
  F1排名
 

WTA单打世界排名:

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
14 15 王蔷 中国 2872.00 23
35 50 张帅 中国 1565.00 24
47 43 郑赛赛 中国 1150.00 27
51 57 王雅芳 中国 1098.00 24
103 101 朱琳 中国 604.00 28
126 130 WANG, XIYU 中国 505.00 21
169 163 彭帅 中国 358.00 11
182 179 韩馨蕴 中国 326.00 27
189 198 刘方舟 中国 317.00 23
198 184 YING XUN, FANG 中国 299.00 29
203 230 WANG, XINYU 中国 293.00 15
205 199 张恺琳 中国 290.00 28
221 216 徐诗霖 中国 259.00 23
222 215 逯佳境 中国 259.00 27
236 234 MA, SHUYUE 中国 241.00 28
279 281 YUAN, YUE 中国 187.00 21
293 353 YOU, XIAODI 中国 168.00 24
294 259 张宇璇 中国 166.00 24
308 289 DUAN, YINGYING 中国 150.00 15
356 323 鲁晶晶 中国 117.00 11
409 403 GUO, HANYU 中国 90.00 15
421 445 SUN, ZIYUE 中国 84.00 7
461 437 WANG, MEILING 中国 64.00 10
488 679 GAO, XINYU 中国 55.00 7
547 543 MA, YE-XIN 中国 38.00 10
550 572 ZHENG, WUSHUANG 中国 37.00 13
551 661 FENG, SHUO 中国 37.00 8
555 554 刘畅 中国 36.00 13
558 590 LU, JIAXI 中国 35.00 10
574 571 YU YE, QIU 中国 32.00 9
582 578 杨钊煊 中国 31.00 6
584 580 KANG, JIAQI 中国 31.00 12
617 604 SUN, XULIU 中国 25.00 10
638 633 ZHENG, QINWEN 中国 22.00 8
642 655 GUO, MEIQI 中国 22.00 9
642 610 YANG, YIDI 中国 22.00 9
654 622 TANG, QIANHUI 中国 20.00 8
670 674 YUAN, CHENGYIYI 中国 18.00 6
685 732 NI WANG, DAN 中国 16.00 4
701 567 GAI, AO 中国 14.00 10
702 703 JIANG, XINYU 中国 14.00 5
717 9999 GUO, SHANSHAN 中国 13.00 3
723 640 CAO, SIQI 中国 13.00 7
747 747 WEI, SIJIA 中国 11.00 2
760 784 ZHANG, YING 中国 10.00 6
771 789 CHEN, JIAHUI 中国 10.00 5
771 844 YANG, ZIYI 中国 10.00 5
778 780 REN, JIA 中国 9.00 4
795 810 WU, MEI 中国 9.00 7
796 9999 QI, JIATIAN 中国 8.00 3
第一页 上一页 1 2 下一页 最后页
WTA单打冠军排名
WTA单打世界排名
WTA双打冠军排名
WTA双打世界排名
WTA奖金榜排名
新浪百事通
日历查询
每周一更新
相关专题
相关链接