WTA排名(2018-02-19)   2018年02月25日  
  国际足联排名
  国际乒联排名
  世界羽联排名
  ATP排名
  WTA排名
  高尔夫世界排名
  高尔夫奖金排名
  游泳世界排名
  NBA排名
  CBA排名
  中超排名
  意甲排名
  英超排名
  西甲排名
  德甲排名
  法甲排名
  F1排名
 

WTA单打世界排名:

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
32 32 彭帅 中国 1585.00 24
34 34 张帅 中国 1465.00 29
46 45 王蔷 中国 1160.00 22
96 105 段莹莹 中国 688.00 26
99 97 郑赛赛 中国 644.00 15
120 120 朱琳 中国 513.00 23
125 125 王雅芳 中国 496.00 16
131 130 韩馨蕴 中国 461.00 29
153 152 刘方舟 中国 388.00 26
161 159 鲁晶晶 中国 365.00 26
213 213 GAO, XINYU 中国 259.00 19
233 230 张恺琳 中国 237.00 18
234 231 逯佳境 中国 237.00 26
302 301 YING XUN, FANG 中国 157.00 27
304 302 GUO, HANYU 中国 157.00 22
331 330 张宇璇 中国 133.00 18
372 370 KANG, JIAQI 中国 108.00 26
382 381 YOU, XIAODI 中国 101.00 14
396 394 徐诗霖 中国 96.00 17
401 401 SUN, XULIU 中国 93.00 21
412 411 杨钊煊 中国 88.00 8
434 433 YUAN, YUE 中国 82.00 12
496 496 WANG, XIYU 中国 64.00 8
530 528 YU YE, QIU 中国 54.00 13
539 546 GAI, AO 中国 52.00 13
565 562 WANG, MEILING 中国 46.00 8
566 564 ZHENG, WUSHUANG 中国 46.00 16
580 578 WANG, XINYU 中国 44.00 8
587 586 GUO, SHANSHAN 中国 42.00 11
645 644 WEI, ZHANLAN 中国 34.00 11
666 665 JIANG, XINYU 中国 31.00 8
687 692 MA, YE-XIN 中国 29.00 13
706 704 TANG, QIANHUI 中国 27.00 7
715 712 CHEN TANG, HAO 中国 26.00 10
733 732 LU, JIAXI 中国 24.00 12
740 736 FENG, SHUO 中国 24.00 7
755 752 MENG, RAN 中国 23.00 12
767 770 NI MA, ZHUOMA 中国 22.00 10
772 773 刘畅 中国 21.00 6
786 786 LIU, YANNI 中国 20.00 10
799 798 ZHAO, XIAOXI 中国 20.00 9
840 838 SUN, ZIYUE 中国 17.00 8
851 847 YUAN, CHENGYIYI 中国 16.00 6
867 862 ZHANG, YING 中国 15.00 10
877 873 ZHANG, YUKUN 中国 15.00 7
921 921 LI, YIXUAN 中国 12.00 5
923 924 CHEN, JIAHUI 中国 12.00 6
941 943 YOU, MI 中国 11.00 4
957 958 NI WANG, DAN 中国 11.00 9
980 981 REN, JIA 中国 10.00 6
第一页 上一页 1 2 下一页 最后页
WTA单打冠军排名
WTA单打世界排名
WTA双打冠军排名
WTA双打世界排名
WTA奖金榜排名
新浪百事通
日历查询
每周一更新
相关专题
相关链接