WTA排名(2018-09-17)   2018年09月19日  
  国际足联排名
  国际乒联排名
  世界羽联排名
  ATP排名
  WTA排名
  高尔夫世界排名
  高尔夫奖金排名
  游泳世界排名
  NBA排名
  CBA排名
  中超排名
  意甲排名
  英超排名
  西甲排名
  德甲排名
  法甲排名
  F1排名
 

WTA单打世界排名:

本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
40 41 张帅 中国 1345.00 28
41 44 王蔷 中国 1235.00 23
70 76 郑赛赛 中国 844.00 18
76 78 王雅芳 中国 795.00 25
99 98 彭帅 中国 640.00 19
109 112 朱琳 中国 576.00 24
120 120 DUAN, YINGYING 中国 503.00 23
146 145 刘方舟 中国 428.00 23
175 165 韩馨蕴 中国 350.00 26
189 193 逯佳境 中国 303.00 28
206 206 YING XUN, FANG 中国 269.00 25
213 231 张宇璇 中国 264.00 20
219 222 鲁晶晶 中国 253.00 24
235 237 WANG, XIYU 中国 233.00 15
240 244 张恺琳 中国 228.00 26
307 309 YOU, XIAODI 中国 155.00 19
311 313 徐诗霖 中国 152.00 21
349 350 WANG, XINYU 中国 124.00 14
356 355 GUO, HANYU 中国 123.00 20
364 364 GAI, AO 中国 114.00 23
391 391 YUAN, YUE 中国 99.00 20
416 416 SUN, XULIU 中国 90.00 23
473 470 MA, SHUYUE 中国 73.00 15
475 473 GAO, XINYU 中国 72.00 13
482 480 WANG, MEILING 中国 70.00 13
513 514 ZHENG, WUSHUANG 中国 61.00 20
528 527 MA, YE-XIN 中国 58.00 21
537 538 YU YE, QIU 中国 55.00 17
599 596 KANG, JIAQI 中国 44.00 25
618 619 CAO, SIQI 中国 41.00 11
632 633 WEI, ZHANLAN 中国 39.00 10
639 640 FENG, SHUO 中国 38.00 14
671 674 杨钊煊 中国 33.00 7
699 713 LU, JIAXI 中国 30.00 9
702 738 刘畅 中国 30.00 9
705 706 SUN, ZIYUE 中国 30.00 13
715 720 JIANG, XINYU 中国 28.00 10
763 760 YANG, YIDI 中国 23.00 8
769 768 LIU, YANNI 中国 22.00 13
789 789 TANG, QIANHUI 中国 20.00 10
790 790 GUO, MEIQI 中国 20.00 5
802 805 GUO, SHANSHAN 中国 19.00 10
826 832 NI MA, ZHUOMA 中国 18.00 9
850 850 WU, MEI 中国 16.00 4
870 910 ZHANG, YING 中国 15.00 9
881 880 REN, JIA 中国 14.00 6
911 908 YUAN, CHENGYIYI 中国 13.00 7
926 927 MENG, RAN 中国 12.00 5
998 1005 ZHENG, QINWEN 中国 9.00 4
1054 1056 NI WANG, DAN 中国 8.00 8
第一页 上一页 1 2 下一页 最后页
WTA单打冠军排名
WTA单打世界排名
WTA双打冠军排名
WTA双打世界排名
WTA奖金榜排名
新浪百事通
日历查询
每周一更新
相关专题
相关链接